KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü "Emekli")

 

KONGRE EŞ BAŞKANI

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

(Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F.)  

 

 KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

(Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU

Prof. Dr. Aigul ZABİROVA

Prof. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. G. Muhiuddin CHİSHTY

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Ketut ARDHANA

Prof. Dr. Mihalis Michael KUYUCU

Prof. Dr. Mohammad Nazim UDDİN

Prof. Dr. Mourad MOULAİ

Prof. Dr. Muammer CENGİL

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTI

Prof. Dr. Murat DARÇIN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Norizan ABDUL GHANİ

Prof. Dr. Rosita HENRY

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

Doç. Dr. Adnan TAŞGIN

Doç. Dr. Ayşegül TÜRK

Doç. Dr. Glenn DAWES

Doç. Dr. Mehmet KARAARSLAN

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

Dr. Garry COVENTRY

Dr. Yekti MAUNATİ

 

KONGRE SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Emre DÜNDER

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üye. Andi ASRIFAN

Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üye. L. Santhosh KUMAR

Dr. Öğr. Üye. Rommel TABULA

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Gökhan MACİT

Av. Onur BAYKAN

Av. Saltuk Buğra SON